ZAKRES USŁUG

–>języki angielski, białoruski, rosyjski, polski, oraz ukraiński w dowolnym zestawieniu

–>tłumaczenia ustne i pisemne

–>różna tematyka: korespondencja i dokumentacja firmowa, strony internetowe, oferty, specyfikacje produktów, akta stanu cywilnego na potrzeby poszukiwań genealogicznych itd.

–>rozmowy telefoniczne z klientami w w/w językach

–>korekty tekstów w w/w językach

–>przygotowanie CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, rozmowy telefoniczne z potencjalnym pracodawcą za granicą