KWALIFIKACJE

–>posiadam dyplom magistra filologii angielskiej w zakresie lingwistyki stosowanej,
specjalizacja tłumacz i nauczyciel języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski

–>mam 11 lat doświadczenia w tłumaczeniu ustnym i pisemnym

–>białoruski i rosyjski są moimi językami ojczystymi

 

Reklamy